CẢM NHẬN VỀ PHỐ NÚI PLEIKU

Đồng cỏ hồng dưới rừng thông Glar
 • 10:33, 17/02/2017
 • 0 bình luận
Ngắm bình minh trên núi Chư Pah
 • 10:23, 17/02/2017
 • 0 bình luận
Ấm nồng vòng tay Phố núi
 • 09:55, 15/02/2017
 • 0 bình luận
Pleiku qua các nhạc phẩm
 • 14:55, 07/03/2017
 • 0 bình luận
Pleiku qua những khúc ca
 • 14:53, 07/03/2017
 • 0 bình luận
Tháng ba Tây Nguyên
 • 08:06, 07/03/2017
 • 0 bình luận
Xuân hồng reo ngân trong cỏ
 • 09:19, 02/03/2017
 • 0 bình luận
Đồng cỏ hồng dưới rừng thông Glar
 • 10:33, 17/02/2017
 • 0 bình luận
Ngắm bình minh trên núi Chư Pah
 • 10:23, 17/02/2017
 • 0 bình luận
Ấm nồng vòng tay Phố núi
 • 09:55, 15/02/2017
 • 0 bình luận
Pleiku, sunny in the memories
 • 17:31, 07/07/2016
 • 0 bình luận
Suddenly I came up with an image of Pleiku in a rainy day from a photo which is full of sunrises.
Impressive mountain town
 • 17:28, 07/07/2016
 • 0 bình luận
Pleiku in me was so interesting and impressive, thanks to Vietjet’s new airline Pleiku-Ha Noi, I had a chance to come to this foggy city and visit Bien Ho which has been so famous.