Khách sạn

Khách sạn

Khách sạn Hoài Thương

Số: 113 Đường trường Chinh, Phường Trà Bá,

TP.PleiKu - tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0269.3877888

THE CHARACTERISTICS OF Khách sạn

Tags

REVIEWS