Tour

Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
82 Hung Vuong street, Pleiku city, Gia Lai province
(059)3.760898- 3500126
(059)3.760899
Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
29 Ly Tu Trong street, Pleiku city, Gia Lai province
(059)3875783
(059)3717818
 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi Huyện Kbang
Làng Stơr, xã Tơ Tung, H. Kbang, T. Gia Lai
0982 158 259 - 0168 065 297
CÔNG TY TNHH MTV DV-DL TÂN THÀNH
32 Tăng Bạt Hổ - Tp.Pleiku - Gia Lai
0593.888 789
0593 888 277
Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
18 Le Lai street, Pleiku city, Gia Lai province
059 3874541 - 3873354
059 3824891
Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
81 Tang Bat Ho street, Pleiku city, Gia Lai province
(84) 059 6 566 688
(84) 059 6 266 668