21 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh

  • Thứ tư, 18/07/2018, 08:26 GMT+7
  • 0 bình luận
  • 2943


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ký vừa ký Quyết định số 312/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.

 

   Theo đó, Danh mục kiểm kê di tích gồm tất cả 21 di tích - Trong đó có 13 di tích đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia (Gồm tại Pleiku có Di tích thắng cảnh Biển Hồ và Di tích Nhà Lao Pleiku. Tại Đak Pơ có Di tích chiến thắng Đak Pơ và Di tích Hòn đá ông Nhạc. Tại Ayun Pa có Di tích chiến thắng đường 7 Sông Bờ. Tại Chư Prông có Di tích chiến thắng Pleime. Tại Phú Thiện có Di tích Plei Ơi. Tại Kbang có Di tích làng kháng chiến Stơr, Di tích Vườn Mít, cánh đồng Cô Hầu. Tại Kông Chro có Di tích Nền Nhà, Hồ nước, Kho tiền ông Nhạc. Tại An Khê có Di tích Luỹ An Khê, An Khê Đình, An Khê Trường và Gò Chợ; Di tích Miếu Xà - Cây Ké phất cờ - Cây Cầy nổi trống; Di tích Hòn Bình - Hòn Nhược - Hòn Tào - Gò Kho - Xóm Ké).

 Di tích điểm đón nhận Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam
họp tại Pleiku năm Thư 1946 tại Thành phố Pleiku là di tích cấp tỉnh. Ảnh: TN.

 

   Danh mục kiểm kê di tích có 8 di tích đã được xếp hạng là di tích cấp tỉnh (Gồm tại Pleiku có Di tích điểm đón Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku năm 1946, Di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng Khu 9 xã Gào, Di tích Đền tưởng niệm Liệt sĩ Hội Phú.  Tại Kbang có Di tích Căn cứ địa Khu 10, Di tích vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947. Huyện Đức Cơ có Di tích chiến thắng Chư Ty. Tại Đak Đoa có Di tích Khu lưu niệm Anh hùng Wừu. Tại An Khê có Di tích khảo cổ thời đại đồ đá cũ Rộc Tưng, Gò Đá). Riêng Danh mục dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023 có 51 di tích (Gồm 1 di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia và 50 di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh).


   Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công bố danh mục kiểm kê, bàn giao số liệu và danh mục để các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định. Hàng năm rà soát, tổng hợp, bổ sung thông tin liên quan đến công tác xếp hạng di tích của tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh; đồng thời định kỳ 5 năm tổ chức rà soát kiểm kê trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích được bàn giao quản lý, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích theo danh mục đã đựơc phê duyệt, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

Lương Thanh

TAG:

Ý kiến của bạn