Ẩm thực

Rượu cần Tây Nguyên
Ấn tượng khó quên của khách phương xa khi đến Tây Nguyên là những ống cơm lam thơm ngát và ché rượu cần say nồng.