ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT

ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 02693.824.404
Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku 02693.824.407
Công an Tỉnh Gia Lai 02693.828.313
Công an Thành phố Pleiku 02693.821.625
Bưu điện Tỉnh Gia Lai 02693.824.015
Đại lý vé máy bay Vietnamairline 02693.824.680
Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh 02693.823.088
Bệnh viện Đại học y dược HAGL 02692.222.517
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 02693.824.399
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch 02693.824.178

TAG

Ý kiến của bạn