Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Video Clip Du lịch Gia Lai 2020

  • Thứ hai, 14/09/2020, 14:15 GMT+7
  • 0 bình luận
  • 287

Kế hoạch cuộc thi Video Clip Du lịch Gia Lai 2020

0001

0002

0003

Thể lệ  cuộc thi Video Clip Du lịch Gia Lai 2020

ThY_lY_Clip_du_lYch__bYn_chinh_thYc-1

ThY_lY_Clip_du_lYch__bYn_chinh_thYc-2

ThY_lY_Clip_du_lYch__bYn_chinh_thYc-3

ThY_lY_Clip_du_lYch__bYn_chinh_thYc-4

TAG:

Ý kiến của bạn