Lễ hội

LỄ CẦU MƯA CỦA NGƯỜI JRAI
Gia Lai có một nền văn hóa bản địa lâu đời, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc với các lễ hội truyền thống như lễ bỏ mã, lễ mừng lúa mới, lễ ...
LỄ BỎ MẢ
Lễ bỏ mả hay hội Pơ-thi là một lễ hội lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của các dân tộc Tây Nguyên như: Bahnar, Ê đê, Jarai. 
Lễ cúng nhà Rông
Với người J’rai, Bahnar ở Tây Nguyên, nhà Rông được coi là linh hồn của làng, là nơi khí thiêng của đất trời, sông núi hội tụ để bảo trợ dân ...
LỄ MỪNG LÚA MỚI
Theo thường lệ, cứ vào tháng 11 dương lịch hàng năm, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên lại tổ chức lễ mừng lúa mới