Thắng cảnh

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal - JMG
Thuộc xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nằm trong khuôn viên rộng 15ha,