Tour

 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi Huyện Kbang
Làng Stơr, xã Tơ Tung, H. Kbang, T. Gia Lai
0982 158 259 - 0168 065 297
CÔNG TY TNHH MTV DV-DL TÂN THÀNH
32 Tăng Bạt Hổ - Tp.Pleiku - Gia Lai
02693.888 789
02693 888 277
Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
81 Tăng Bạt Hổ – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai
(84) 02696 566 688
(84) 0269 6 266 668
Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
82 Hùng Vương – Tp Pleiku – Gia Lai
(0269)3.760898- 3500126
(0269)3.760899
Công ty Cổ phần Lữ hành Gia Lai Xanh – Gia Lai Green Travel Joint Stock Company
29 - Lý Tự Trọng - Pleiku - Gia Lai
(0269)3875783
(0269)3717818
Quảng cáo