Ban chỉ đạo tỉnh

Ông Võ Ngọc Thành.

- Chức vụ: Chủ tịch UBND tình - Trường Ban
- Điện thoại cố định: ......................
- Điện thoại di động: ......................
- Email: ...........................................

Ông: Kpă Thuyên.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch tỉnh - Phó Trưởng ban
- Điện thoại cố định: ......................
- Điện thoại di động: ......................
- Email: ...........................................

Ông Trương Phước Anh.

- Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông - Phó Trưởng Ban
- Điện thoại cố định: ......................
- Điện thoại di động: ......................
- Email: ...........................................

c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png  
Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/