Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3827213               Fax: 0269.3827315
 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Văn Long Chi cục trưởng 3830512 0905.427.118
2 Văn Phú Bộ P.Chi cục trưởng 3824104  
3 Y Nguyên Ênuôi P.Chi cục trưởng   0905.417.572
4 Nguyễn Hồng Quân TP.PTNT 3830514 0914.005.959
5 Võ Thị Vân TP.HCTH 3827213 0977.721.449
 
 
Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/