Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM

Địa chỉ: số 24 Quang Trung- TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Máy trực: 0269.3720387       Fax: 0269.3827315Email: vpdpntm.gialai@gmail.com
 
TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
1 Trương Phước Anh GĐ Sở-CVP 3824302 0913.469.191
2 Văn Phú Bộ CCP PTNT-PVP 3824104 0935.902.878
3 Nguyễn Thị Huế Kế toán 3827213 01248.807.078
4 Trần Văn Văn Chuyên viên 0164.3110979
5 Nguyễn Thị Lý Chuyên viên 0123.2883770
6 Nguyễn Thị Thanh Chuyên viên 0979.962.836
7 Trần Lê Trung Chuyên viên 0989.274.214
 
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png  
Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/