KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN (28/08/1945 - 28/08/2023)

28/08/2023
Tiếp nối truyền thống vẻ vang 78 năm của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, kế thừa những thành quả chiến đấu, lao động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ; những người làm công tác văn hoá thông tin tỉnh Gia Lai hôm nay đã và đang tích cực thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đóng góp sức lực của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
 
 
Lượt xem: 17
Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/