Trung Nguyên Coffee

Mô tả

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, phường Hội Thương

Điện thoại: 0988634911

Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/