Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai

Mô tả

Địa chỉ: 01 Phù Đổng

Điện thoại: 0269.3718450 hoặc 02693.718461

Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/