Khách sạn Hoàng Ngọc

Mô tả

Địa chỉ: 69 Tăng Bạt Hổ

Điện thoại: 0269.3822777

Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/