Khách sạn Tre Xanh Plaza

Mô tả

Địa chỉ: 18 Lê Lai

Điện thoại: 02693.715787

Hotline
02693.827.159
Zalo
02693.827.159
Facebook
https://www.facebook.com/dulichpleiku1/